Slåensø

Søen har meget klart vand fordi den ikke har noget egentligt tilløb, men får sit vand fra kilder langs de stejle bredder.

Slåensø

I den østlige ende af den ca. 5 km lange Silkeborg Sønderskov ligger Slåensø med den langt større Borre Sø umiddelbart nord herfor. Slåensø er omgivet af bakker og flere steder i søen når dybden ned på 12 meter.

Søen har meget klart vand fordi den ikke har noget egentligt tilløb, men får sit vand fra kilder langs de stejle bredder. Søen har en rig flora af vandplanter, især arter af vandaks, men også bukkeblad, åkander og den kødædende blærerod. Søen er opstemmet ved Millingbæk, der danner afløbet til Borre Sø. Her lå tidligere en vandmølle, som gennem tiderne har haft forskellige funktioner. Senest lagde møllen hus til en sommerrestaurant, som brændte ned i 1952.

I dag er området udflugtsmål for mange skovgæster, bl.a. fordi der her er fin udsigt over søen. Millingbæk har sit navn fra de små karpefisk, løjer, som lokalt kaldes millinger. Bækken er et vigtigt gydevandløb for ørred, milling og skalle, der i forsommeren efter tur svømmer op i vandløbet og lægger deres æg her.

Skoven

Den sandede og temmelig næringsfattige jordbund giver gode vækstbetingelser for flere træarter. Det meste af området er bevokset med bøg, men også områder med gran, hvor især de meget store og over 100 år gamle douglasgraner omkring Kongestolen, falder i øjnene.

Her står bl.a. Danmarks højeste træ, som i 2006 blev målt til 51,6 meter. Skoven omkring Slåensø drives ved plukhugst, som er en særlig skånsom driftsform. Kun enkelttræer hugges og skoven skal hovedsagelig forny sig selv ved at frø fra de gamle træer sår sig selv, så nye træer kan vokse op. Det giver en varieret skov med træer i forskellige aldre og størrelser mellem hinanden.

I dele af den gamle bøgeskov kan du f.eks. finde ædelgran der er begyndt at vokse op mellem bøgetræerne og igen om 200 år vil bøgetræer begynde at spire op under ædelgranerne.

Dyrelivet

Både isfugl og bjergvipstjert er regelmæssige ynglefugle ved Slåensø og Millingbæk, og om vinteren er der god chance for at se vandstær ved bækken. Hvis du kommer til Millingbæk i starten af maj kan du desuden være heldig at se vandet pakket med skaller, der skal op for at lægge æg.

Skoven har tillige et rigt fugleliv med bl.a. de gængse spættearter som sortspætte, grønspætte og flagspætte. Også musvåge, hvepsevåge og ravn kan ofte både ses og høres over engene. Sønderskoven har desuden som den eneste af Silkeborgskovene en fast bestand af kronvildt, og ind imellem ses også dåvildt.

Vandreture i området:

Slåensø turen er en 3 km lang rute rundt om søen.

Turen starter ved Svejbækvej og går herfra til den østlige ende af søen. Langs sydsiden af søen kan du se flere røde sumpe.

Det er naturlig okker fra kilderne som munder ud i søen. Kilderne har givet navn til søen ”Slauen Sø” efter oldnordisk ”Slagna”, som betyder at springe eller skvætte ud.

Når vejret er godt lægger snogene sig nordvest for søen og solbader på de væltede træer i søen. Hvis du går stille kan du være heldig at se dem. Ved afløbet Millingbæk kan du nyde madpakken ved de opstillede borde og bænke.

Borre Sø turen er på 3,5 km.

Start på P-pladsen ved Sønderskovvej. Lige overfor ligger Diggerdam med mange arter af smådyr, bl.a. Danmarks største edderkop Dolomedes.
Nogle af de ældgamle egetræer langs vejen har flere stammer, fordi man tidligere drev skovene ved ”stævning”, hvor træerne foryngede sig med nye skud fra stubben.

På vej mod Borre Sø kan du flere steder kigge ud over Loddenkær, hvor der er gode chancer for at se rådyr.
Ved Borre Sø går stien langs søskrænten og fører hen til ”Abrahams Skød” med udsigt til Paradisøerne.

Ved Slåensø kan du evt. gå op over Kongestolen og nyde udsigten over søerne til lyngbakkerne Sindbjerg og Stoubjerg på nordsiden.
Kongestolens indre består af geologiske lag der er langt ældre end istiden. Det viser en tidligere brunkulsgrav, som findes umiddelbart under bakken. Brunkul er 10-20 mio. år gamle.

I et lille tilbageværende profil på stedet kan du se hvidt kvartssand, som er flodsand fra samme periode.

Åsen. Turen er på ca. 2,5 km.

Turen starter ved Svejbækvejs første P-plads og går over Åsen ad stien på den smalle ryg, hvor landskabet falder stejlt til begge sider. Højen vest for Åsen er opkaldt efter H.C. Andersen, fordi stedet var hans yndlingslokalitet på egnen.

I østenden af Åsen finder du ”Udsigten”, som holdes fri for træer for at bevare udsynet over landskabet. Turen langs Åsen kan fint kombineres med turen mod Slåensø.

Book nu

Aqua Akvarium & Dyrepark

Tør I klappe en fisk og elsker I alt med fisk, vand og oddere så er Aqua lige noget for jer.

Ørnereservat

Hos Falkemanden får du endda chancen for selv at holde en rovfugl eller en ugle hvis du altså tør.