Vandreruten Århus – Silkeborg

Oplev skovene, ådalene og de mange søer på en vandretur mellem Århus og Silkeborg.

Skove, søer og høje bakker

Mellem Silkeborg og Ry (ca. 20 km) forløber vandreruten – på næsten hele strækningen – gennem et stort samlet skovområde. Her opleves strækninger med lysåben løvskov, tætte nåletræsbeplantninger, sumpe der afvandes af små vandløb og lysninger præget af eng eller hede.

Nogle steder går ruten forbi eller nær smukke skovsøer, der ligger idyllisk i lavninger mellem bakkepartierne. Andre steder stiger den op over høje bakkepartier, hvorfra der flere steder er en storslået udsigt. Er man stille, vil man kunne se de mange fugle i skove og på vandet, høre fuglesang, se en rovfugl jage eller et rådyr springe.

Gennem skov og eng langs Gudenåen og Mossø

Mellem Ry og Skanderborg (ca. 20 km) passerer ruten gennem ret forskellige landskaber, samt langs med både Ry Møllesø, Gudenåen og Mossø. Syd for Ry går den gennem en større bøgeskov med 150 år gamle træer.

Nær Emborg Bro løber ruten over flere eng- og overdrevsarealer, der ligger ved eller nær Gudenåen. Langs den vestlige del af Mossø går ruten gennem nåleskove med flere lysninger samt over store engarealer mellem Emborg og Boes.

Ved den østlige del af søen løber ruten over åbne landbrugsarealer, der skråner ned mod søen med en god udsigt over denne, og helt mod øst over lave engarealer. Mellem Mossø og Vrold ved Skanderborg følger ruten en mindre dal med en afvekslende natur af skov, mark, eng og mosearealer med småsøer. Fra lige vest for Alken til Vrold benytter ruten mindre kommuneveje. Fra Alken afgår tog hver time mod Skanderborg og Silkeborg. Mellem Vrold og Skanderborg Sø, hvor der er vandrerhjem og campingplads, går ruten gennem en løvskov med mange stor gamle træer.

Book nu

Klatreparken

En klatrebane er en lang række af stålwirer spændt ud mellem trætoppene og med forhindringer i mellem hver trætop.

Ørnereservat

Hos Falkemanden får du endda chancen for selv at holde en rovfugl eller en ugle hvis du altså tør.